Κάντε πλάκα στους φίλους σας με αυτό το trick!

Πείτε στους φίλους σας να κάνουν αντιγραφη και επικόλληση τον παρακάτω κώδικα στην γραμμή διευθύνσεων... Τα αποτελέσματα επίτ της οθόνης...
javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.getElementsByTagName("img"); DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=(Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5)+"px"; DIS.top=(Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5)+"px"}R++}setInterval('A()',5); void(0);

Επαναφορά με F5...

 
Back to top
© 2011 Το Τεφτέρι