Νόμος 4001/2013 ‘Περί κλαρινογαμπρισμού και άλλες διατάξεις’

Ψηφίστηκε από το Β’ Θερινό τμήμα της Βουλής ο πολυαναμενόμενος νόμος για την αντιμετώπιση του φαινομένου του κλαρινογαμπρισμού, πράγμα το οποίο αποτελούσε και μνημονιακή υποχρέωση της χώρας. Σύμφωνα με τη σχετική εισηγητική έκθεση, το φαινόμενο αυτό έχει λάβει τα τελευταία χρόνια ανεξέλεγκτες διαστάσεις και κρίθηκε αναγκαία η νομοθετική αντιμετώπισή του, καθώς δεν υπήρχε, μέχρι σήμερα, συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο για την ποινική καταστολή ακραίων μορφών της εν λόγω συμπεριφοράς. Τα κύρια σημεία του νομοθετήματος έχουν ως εξής:

1.  Όποιος εν γνώσει του και με σκοπό την προσβολή της αιδούς των άλλων φορεί ρούχο με V ίσο ή μεγαλύτερο των 15 εκατοστών του μέτρου, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους. Αν το V υπερβαίνει τα 35 εκατοστά του μέτρου ή αν ο υπαίτιος φέρει δασύτριχο στήθος, η ποινή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών.

2...

 
Back to top
© 2011 Το Τεφτέρι