Στις αγορές βγαίνει αύριο το Δημόσιο

Στις αγορές βγαίνει αύριο το Δημόσιο

Προσπάθεια ενίσχυσης των ταμειακών διαθεσίμων μέσω βραχυπρόθεσμου δανεισμού

Σε νέο δανεισμό θα προχωρήσει αύριο το Ελληνικό Δημόσιο σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τα ταμειακά διαθέσιμα.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα διενεργήσει δημοπρασία εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων, σε άϋλη μορφή, ποσού 1.250 δισ. ευρώ, λήξεως 11 Ιανουαρίου 2013.

Στόχος είναι η άντληση 1,625 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών προσφορών.

Σημειώνεται πως στην αντίστοιχη έκδοση του Ιουνίου το Δημόσιο άντλησε 1,625 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο να αυξάνεται κατά τέσσερις μονάδες βάσης σε σχέση με την αντίστοιχη δημοπρασία του Μαΐου.

Ειδικότερα, η έκδοση του Ιουνίου υπερκαλύφθηκε κατά 2,14 φορές, έναντι συντελεστή κάλυψης 2,6 στην έκδοση του Μαΐου, ενώ το επιτόκιο αυξήθηκε στο 4,73% από 4,69%.

Υπενθυμίζεται πως βάσει του Μνημονίου το Δημόσιο θα έπρεπε να περιορίσει τις εκδόσεις εντόκων γραμμάτιων στο δεύτερο εξάμηνο του 2012, κάτι που όμως δεν έγινε λόγω των ταμειακών αναγκών.

 
Back to top
© 2011 Το Τεφτέρι