Εκτροχιασθηκαν τα μεγάλα έργα αφού εφέθηκαν στην τυχη τους

Επιτακτική ανάγκη είναι πλέον η επανεκκίνηση των τεσσάρων ...«παγωμένων» οδικών αξόνων, καθώς οι παραχωρησιούχοι που ανέλαβαν την κατασκευή και τη... λειτουργία τους, βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική θέση και έχουν αναστείλει τις εργασίες τους -με εξαίρεση τη συντήρηση των υποδομών

Η ανάλυση των ισολογισμών των εταιρειών για το οικονομικό έτος 2011 δείχνουν μία ζοφερή εικόνα, καθώς αθροιστικά οι τέσσερις αυτοκινητόδρομοι παρουσίασαν ζημιές, ύψους 68 εκατ. ευρώ, αντί συνολικού θετικού αποτελέσματος 1,5 εκατ., που κατεγράφη το 2010.

Αθροιστικά, οι τέσσερις «παγωμένοι» αυτοκινητόδρομοι (Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Νέα Οδός, Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας και Ολυμπία Οδός) παρουσιάζουν για το 2011 κύκλο εργασιών ύψους 210 εκατ. ευρώ, αντί 212 εκατ. ευρώ το 2010. Οι συνολικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις των τεσσάρων συμβάσεων παραχώρησης έφτασαν αθροιστικά το 1,3 δισ. ευρώ το 2011, περίπου δηλαδή όσο ήταν και το 2010.

Ομως, σημαντικό ρόλο στην οικονομική επιβάρυνση των εταιρειών διαδραμάτισαν τα τοκοχρεωλύσια, τα οποία έφτασαν συνολικά για τις τέσσερις παραχωρήσεις τα 120 εκατ. ευρώ, αντί 63 εκατ. ευρώ το 2010. Αυτός ο διπλασιασμός εκτροχίασε τις εταιρείες παραχώρησης και τις κατέστησε ζημιογόνες.

Παραχώρηση
Καθαρά αποτελέσματα 2011
Καθαρά αποτελέσματα 2010

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου
-19.130.016,50
-507.270,10

Νέα Οδός
-1.550.109,31
-448.804,97

Κεντρική Οδός
-22.482.102,06
-85.487,02


Ολυμπία Οδός
Εταιρία Παραχώρησης
-30.264.341,11
-1.048.368,65

Εταιρία Λειτουργίας
4.505.937,19
3.501.290,59


Αθροισμα Παραχώρησης και Λειτουργίας
-25.758.403,92
2.452.921,94

Και αυτό, την ώρα που οι τράπεζες, που χρηματοδοτούν τα έργα σε ποσοστό έως και κατά 44%, έχουν αναστείλει τον δανεισμό για δύο λόγους: ο πρώτος είναι η ραγδαία μείωση της κυκλοφορίας έως και 50%, που έφερε η κρίση και η αύξηση της τιμής των καυσίμων, ενώ ο δεύτερος είναι η εκτίναξη των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά, η οποία σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό της Ελλάδας από τις διεθνείς αγορές, εκτόξευσε το «χονδρικό» κόστος του χρήματος.

 
Back to top
© 2011 Το Τεφτέρι