Στις 11 το βράδυ ασφαλή εκλογικά συμπεράσματα

Οι ιθύνοντες της Singular Logic, που για μία ακόμη φορά έχει .....
αναλάβει τη συλλογή και μετάδοση των αποτελεσμάτων, δήλωσαν ότι λόγω της ιδιαιτερότητας αυτών των εκλογών, ασφαλής εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος θα γίνει περίπου στις 11 το βράδυ. Αρχικά, οι ιθύνοντες της εταιρείας είχαν δηλώσει ότι η πρώτη ασφαλής εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος θα μπορούσε να γίνει στις 9.30 το βράδυ.

 
Back to top
© 2011 Το Τεφτέρι