Σύλλογος για την Ανδρική και Πατρική Αξιοπρέπεια(ΣΥ.Γ.Α.Π.Α.)


Ο Σύλλογος για την Ανδρική και Πατρική Αξιοπρέπεια (ΣΥ.Γ.Α.Π.Α.) ιδρύθηκε επίσημα με απόφαση δικαστηρίου τον Μάρτιο 2005. Απέκτησε πάνω από 25000 μέλη, δύο γραφεία (Θεσσαλονίκη, Αθήνα) και δραστηριοποιείται σε 25 ελληνικές πόλεις. Έγινε κίνημα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του πατέρα και του παιδιού.
Ερευνούμε την άνιση μεταχείριση, την ανάδειξη προβλημάτων και νομική προστασία για τα παραπάνω θέματα και θέματα παρενόχλησης ή κακοποίησης, σχέσεις ζευγαριού, νομική και ψυχολογική στήριξη παιδιού και πατέρα μετά από διαζύγιο.
www.sos-sygapa.eu
http://internationalienation.blogspot.com
http://sygapapatras.blogspot.com
http://sygapalexandroupolis.blogspot.com
http://goneas.blogspot.com
http://olganos.blogspot.com 
Back to top
© 2011 Το Τεφτέρι