Τὸ χωριὸ στὸ Ἰρὰν ποὺ ὁμιλεῖ τὴν Ἑλληνική

Τὸ χωριὸ στὸ Ἰρὰν ποὺ ὁμιλεῖ τὴν Ἑλληνική. 1

ΣΑΡΟΝ: ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΙΡΑΝ ΟΠΟΥ ΟΜΙΛΕΙΤΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – SAROO: THE GREEK SPEAKING VILLAGE OF IRAN

Ταξιδεύοντας στο Ιράν, συνάντησα κάποιον που επάνω που άκουσε ότι ήμουν Έλληνας, μου είπε την ακόλουθη συναρπαστική ιστορία. Στο Ιράν, στα βουνά κοντά στη Περσέπολη, υπάρχει ένα χωριό αποκαλούμενο Σάροο (Σάρον), όπου οι άνθρωποι μιλούν Ελληνικά μέχρι σήμερα.
Τὸ χωριὸ στὸ Ἰρὰν ποὺ ὁμιλεῖ τὴν Ἑλληνική. 2
Μου είπε ότι επισκέφτηκε το χωριό ο ίδιος και άκουσε τους ανθρώπους εκεί να μιλάνε την Ελληνική γλώσσα. Η εξήγησή του ήταν ότι μετά που ο Αλέξανδρος επέστρεψε από τις Ινδίες, και αφού έκαψε την Περσέπολη, μερικοί από τους στρατιώτες του παρέμειναν πίσω και δημιούργησαν εκεί μια αποικία ονόματι Σάρον. Αυτή η αποικία είναι σήμερα το χωριό Σάροο.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η λέξη σάρον είναι αρχαία Ελληνική λέξη που σημαίνει σκούπα. Η λέξη σαρκά είναι παράγωγο της λέξης σάρον και χρησιμοποιείται στην Κύπρο μέχρι σήμερα και σημαίνει σκούπα. Το δε ρήμα ‘‘σαρώ’’ στη Κυπριακή διάλεκτο σημαίνει ‘‘σκουπίζω’’.  Δεν είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το χωριό ο ίδιος, αλλά εάν αυτά που λέει ο φίλος μου στο Ιράν είναι αλήθεια, τότε αυτό θα ήταν ένα νέο έδαφος για τους γλωσσολόγους της Ελληνικής γλώσσας που ανακαλύπτετε, και ένας καινούριος τόπος για μακρινούς χαμένους Έλληνες να βρεθούν.Τὸ χωριὸ στὸ Ἰρὰν ποὺ ὁμιλεῖ τὴν Ἑλληνική. 3
While traveling in Iran, I met a man who upon hearing that I was Greek, he told me the following fascinating story. In Iran, in the mountains near Persepolis, there is a village called Saroo (Saron),where people speak Greek to the present day. He told me that he visited the village himself and heard the people there speaking Greek. His explanation was that after Alexander came back from India,and having burned down Persepolis, some of his soldiers remained back and formed a settlement there by the name of Saron. This settlement is the present day village of Saroo. It should be noted that Saroo is an ancient Greek word which is a derivative of the word saron meaning a broom. The word sarka which derives from the word saron, is used in Cyprus to the present day and it means a broom. The verb word ‘‘saro’’ in the Greek Cypriot dialect means ‘‘ I am sweeping’’. I did not have the opportunity to visit the village myself, but if what my friend in Iran says is true, then it would be a new ground for linguists of the Greek language to discover, and a new place for long lost Greeks to be found.
Τὸ πῶς ὅμως ἔγινε ὁ Ἀλέξανδρος ἅγιος τῆς χριστιανικῆς ἐκκλησίας, ἄς μὴν τὸ ἐξετάσουμε. 
Τί νά κάνουμε;
Ἄλλο ἡ διαπίστωσις τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης κι ἄλλο ἡ ὀρθὴ ἐκτίμησις καὶ ἡ ἀναγνώρισις τῆς βαρύτητος τοῦ γεγονότος. 
Πάντως, γιὰ νὰ παραμένουμε ἔντιμοι μὲ τὸν ἑαυτόν μας, ἀπὸ τότε ποὺ ὡς λαὸς γίναμε χριστιανοί, ὅλο ἐδάφη χάνουμε, χάνουμε, χάνουμε…
Μήπως κατά βάθος πρέπει νά χαθοῦμε κι ἐμεῖς γιά νά ἡσυχάσουν κάποιοι;

 
Back to top
© 2011 Το Τεφτέρι