Ελληνική εταιρία κατασκευάζει υλικά για το CERN!


Ελληνική εταιρία κατασκευάζει υλικά για το CERN!


Τα αποτελέσματα του πειράματος CERN, έκαναν την εβδομάδα που πέρασε το γύρο του κόσμου! Αυτό που είναι πραγματικά εντυπωσιακό και που «πέρασε στα ψιλά», είναι ότι μία ελληνική εταιρεία, κατασκευάζει πολλά από τα υλικά καλωδιώσεων και προγραμμάτων για τα πειράματα που γίνονται στο κέντρο Ερευνών CERN!

Η «Πρίσμα Ηλεκτρονικά», εταιρεία που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, έχει κατασκευάσει ηλεκτρονικά κυκλώματα και συσκευές, που λειτουργούν σε περιβάλλον με ακραίες συνθήκες, μέσα στον επιταχυντή του πειράματος.

Από ελληνικά χέρια, κατασκευάζονται και οι συσκευές ασφαλείας των τεχνικών που πραγματοποιούν επισκευές στον επιταχυντή του CERN. Η εταιρεία βραβεύτηκε με το χρυσό μετάλλιο από το πανευρωπαϊκό κέντρο ερευνών για την ποιότητα των υλικών που κατασκευάζει.

 
Back to top
© 2011 Το Τεφτέρι