Κλείνουν 400 ραδιοσταθμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα! Ερωτήματα ακόμα για τα web-radio!

Image«Λουκέτο» θα βάλουν δεκάδες νόμιμοι και παράνομοι ραδιοσταθμοί σε ολόκληρη τη χώρα αν εφαρμοστεί η νέα χάρτα των ραδιοφωνικών συχνοτήτων, η έκδοση της οποίας εκκρεμεί εδώ και πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης του υπουργείου Υποδομών, οι νέες περιοχές ραδιοφωνικής υπηρεσίας αυξάνονται σε 82 από 52 και αδειοδοτούνται κατά μέγιστον 843 ραδιοσταθμοί. Σήμερα λειτουργούν νόμιμα 950 σταθμοί και συνολικά εκπέμπουν 1.348, δηλαδή σχεδόν 400 λειτουργούν παράνομα.


Οι σύμβουλοι του υπουργείου Υποδομών (Aegis και WIK Consult) προτείνουν διάφορα σενάρια για τη στρατηγική της εκχώρησης των δικαιωμάτων φάσματος των ραδιοφωνικών εκπομπών, με τη χορήγηση τοπικών, εθνικών, περιφερειακών αλλά και κοινοτικών σταθμών, ενώ κρίνουν πρόωρη ακόμη τη χρήση της ψηφιακής επίγειας ραδιοφωνίας.

Σύμφωνα με τον Ν. 3592/2007, οι άδειες για ιδιωτικούς σταθμούς προβλέπεται να είναι μόνο τοπικής εμβέλειας, η περιοχή «παροχής υπηρεσίας» των ραδιοσταθμών θα καθορίζεται από τη νέα Χάρτα Συχνοτήτων, ενώ η εκπομπή θα γίνεται από 82 σημεία αντί 52 σήμερα.
 Η έρευνα των συμβούλων έδειξε:
- Με βάση ανεπίσημα στοιχεία, λειτουργούν 1.348 ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί.
- Υπάρχουν τέσσερις περιοχές με πάνω από 40 ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Οι περισσότερες περιοχές (19) έχουν έναν αριθμό ραδιοσταθμών μεταξύ 18 και 40.
- Δεκαεπτά περιοχές έχουν λιγότερο από 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Ο μέσος αριθμός των ραδιοφωνικών σταθμών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι 49, ενώ για τις υπόλοιπες ο μέσος αριθμός είναι 17.
- Με βάση ανεπίσημα στοιχεία, το μέσο ποσοστό των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών που αναμεταδίδουν πρόγραμμα άλλων ραδιοσταθμών είναι 39% (σε αγροτικές περιοχές περισσότερο από 50%).
Η εκχώρηση των αδειών, σύμφωνα με τον Ν. 3592/2007, θα γίνει με «διαγωνισμό καλλιστείων», δηλαδή με τη συγκριτική μέθοδο του ανταγωνισμού, κάτι που έχει υιοθετηθεί στην Ευρώπη. «Αυτή η προσέγγιση είναι ευθυγραμμισμένη με την προσδοκία ότι η ζήτηση για άδειες στην Ελλάδα θα ξεπεράσει την προσφορά σε πολλές γεωγραφικές περιοχές» αναφέρουν.

 
Back to top
© 2011 Το Τεφτέρι