Αποσύρεται από την ελληνική αγορά -μετά από 40 χρόνιας παρουσίας- η αεροπορική εταιρεία Singapore Airlines επικαλούμενη το ιδιαίτερα υψηλό κόστος.Το τελευταίο δρομολόγιό της θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου.
Ο αερομεταφορέας ανακοίνωσε πως σταματά από την ίδια ημερομηνία και τις πτήσεις προς Άμπου Ντάμπι λόγω της μειωμένης ζήτησης.