Προσοχή: Θα κλείνει κατά διαστήματα η Αθηνών - Κορίνθου...

Λόγω εργασιών αποξήλωσης μεταλλικού ικριώματος, θα πραγματοποιηθούν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της χ/θ 11+300, περιοχής Δήμου Χαϊδαρίου, στις 26-5-2012, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 19.00΄ και...
στις 27-5-2012, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄:

α) Τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα, σε μήκος 150 μέτρων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

β) Πέντε (5) ολιγόλεπτες πλήρεις διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε λεπτών (5΄), ταυτόχρονα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας...

 
Back to top
© 2011 Το Τεφτέρι