Επένδυση ύψους 11,7 εκατ ευρώ στο Πόρτο Καρράς

Το υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ενέκρινε την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου.....
της Πόρτο Καρράς, στις διατάξεις του Ν.3908/2011, και ειδικότερα στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων .
Η επένδυση αφορά στον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων 1203 κλίνων στη θέση Σιθωνία συνολικού επιλέξιμου κόστους επένδυσης 11.713.818 ευρώ ευρώ και ενισχυόμενου κόστους 11.230.309,20 ευρώ.
Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε 3.369.092,76 ευρώ, ήτοι ποσοστό 30% του ενισχυόμενου κόστους και χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν τίθεται ως όρος με την υλοποίηση της επένδυσης η αύξηση της απασχόλησης της επιχείρησης σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας.
Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 47,33 βαθμούς στη βαθμολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την ελάχιστη βαθμολογία για την Κατηγορία Ενισχύσεων, στην οποία έχει υποβληθεί.

 
Back to top
© 2011 Το Τεφτέρι